Beleidsplan 2023-2024

Inleiding

Giethoorn-Noord, het waterdorpje in de Kop van Overijssel, kent een lange traditie van kunst en cultuur. Al vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw (de opnames van Bert Haanstra’s film ‘Fanfare’) hebben veel schrijvers en acteurs in Giethoorn-Noord gewoond en gewerkt.

De gemeente Steenwijkerland, waartoe Giethoorn-Noord behoort, onderkent die rijke culturele traditie en draagt eraan bij door jaarlijks een onder schrijvers en lezers zeer bekend literatuurfestival te faciliteren. Ook de traditionele boekenmarkt in Steenwijk is nationaal bekend en trekt lezers uit het hele land.

Stichting Schrijvershuis Giethoorn wil een bijdrage leveren aan dat literaire klimaat in de regio en in Giethoorn en, toegegeven, daarmee ook een tegenwicht bieden aan de verschraling van de omgeving ten gevolge van het toerisme.

Wat gaat Stichting Schrijvershuis Giethoorn doen?

Schrijvershuis Giethoorn gaat schrijvers periodiek een writers residence bieden op de allermooiste locatie in Giethoorn-Noord. Midden in de natuur, en slechts bereikbaar per boot of te voet, staat een sfeervol huisje in Gieterse traditie, waarin schrijvers een maand in alle rust kunnen werken.

Naast het bieden van een periodieke werkplek, wil de stichting ‘een gemeenschap van auteurs’ doen ontstaan die in Schrijvershuis Giethoorn gewerkt hebben. Het voornemen bestaat jaarlijks een literaire reünie te organiseren van auteurs die in het Schrijvershuis hebben gewerkt. Deze reünie zal een publieksfunctie krijgen. Het ligt in de rede dat auteurs vertellen en voorlezen uit werk dat juist in het Schrijvershuis is gemaakt.

Stichting Schrijvershuis Giethoorn streeft ernaar een werkplek te bieden aan schrijvers met ambitie. Aldus wil de stichting een bijdrage leveren aan de literatuur in het algemeen, het culturele klimaat in de Kop van Overijssel en, in het bijzonder, het literaire leven in Giethoorn-Noord.

Stichting Schrijvershuis Giethoorn en de statuten

De stichting is opgericht op 1 april 2020. Het statutaire doel luidt:

  • ‘de literatuur en het literaire klimaat in het algemeen bevorderen, in het bijzonder doch daartoe niet beperkt in Giethoorn, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  • aan schrijvers en vertalers periodiek onderdak bieden in een inspirerende omgeving waar zij in alle rust kunnen werken aan literatuur;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.’

Stichting Schrijvershuis Giethoorn en de oprichters

De oprichters vormen het bestuur van de stichting. De bestuursleden zijn onbezoldigd. 

voorzitter

mevr. B. G. Brefeld (28.01.1964)
beroep: kunstenaar en docent Nederlands
sedert 1994 inwoner van Giethoorn-Noord

secretaris

dhr. L. J. I. Muller (24.10.1948)
beroep: mediator en bestuurder bij kunstbedrijven

penningmeester

dhr. T. J. Donk (21.10.1981)
beroep: uitgever