Voorwaarden & Aanmelding

voor verblijf in het schrijvershuis 

Er geldt een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verblijf in het schrijvershuis. De voorwaarden zijn erop gericht te borgen dat het verblijf uitsluitend wordt gebruikt voor door de stichting na te streven doelen.

01. De kandidaat heeft ten minste één:

a) oorspronkelijk literair werk gepubliceerd bij een reguliere uitgeverij, of
b) literair werk vertaald, dat is uitgegeven bij een reguliere uitgeverij, of
c) theatervoorstelling of toneelstuk geschreven dat is opgevoerd in het reguliere circuit, of
d) scenario geschreven dat is verfilmd.

02. De kandidaat is bereid mee te werken aan publiciteit en een literair programma rond Schrijvershuis Giethoorn als dat wordt georganiseerd.

03. De maximale verblijfsduur is een kalendermaand.

04. Aanmelden kan door te e-mailen naar Stichting Schrijvershuis Giethoorn. Geef in de e-mail aan:

1) of u aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet,
2) in welk maand u in het schrijvershuis wilt verblijven,
3) waaraan u in het schrijvershuis voornemens bent te werken.

05. Gedurende het verblijf kan de schrijver overnachten in de naastgelegen B&B van het schrijvershuis.

06. De stichting vraagt een eigen bijdrage afhankelijk van subsidies en mogelijkheden.